Zastrzeżenia prawne


Zastrzeżenia prawne

Niniejsza strona jest własnością firmy Coyote System SAS wpisanej do rejestru handlowego i spółek w Paryżu pod numerem 518 905 476 z siedzibą pod adresem 25 Quai Gallieni, 92150 Suresnes.
Email: contact@moncoyote.com

Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 1978 r. w sprawie informatyzacji, kartotek i swobód obywatelskich i art. 43 ustawy z dnia 30 września 1986 r. ze zmianami strona została zgłoszona do deklaracji w Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) i otrzymała numer 1121558 z datą 20 września 2005 r.

Prawo własności intelektualnej

Sposób prezentacji i treść strony stanowią w całości dzieło chronione prawem obowiązującym w zakresie własności intelektualnej, a jego własnością jest Coyote System. Bez pisemnej zgody Coyote System nie można kopiować i/lub odtwarzać całości ani części tej strony. Nazwa Coyote System, logo Coyote, nazwa oraz slogany są zastrzeżone przez Coyote System, chyba że podano inaczej. Wykorzystanie, odtwarzanie i/lub zmiany tych elementów bez pisemnej zgody Coyote System stanowi naruszenie prawa autorskiego. Ogólna struktura strony, rysunki, fotografie, obrazy, teksty, filmiki, nagrania i inne dokumenty przedstawione na tej stronie są objęte prawem własności przemysłowej i/lub intelektualnej i są – w odpowiednich przypadkach – własnością Coyote System lub osób trzecich, które upoważniły Coyote System do ich wykorzystania w ograniczonym zakresie. W związku z tym każde odtwarzanie, wykorzystanie, dostosowanie, tłumaczenie i/lub zmiany częściowe lub w całości lub przeniesienie na inną stronę są zabronione. Odtwarzanie częściowe lub w całości bez pisemnej zgody Coyote System jest całkowicie zabronione, z wyjątkiem materiałów przeznaczonych dla prasy.

Wszelkie odtwarzanie i/lub wykorzystanie w całości lub częściowe tej strony, niezależnie od sposobu, bez wyraźnej i wcześniejszej zgody spółki Coyote System jest zabronione i stanowi naruszenie praw własności zgodnie z art. L 335-2 i nast. kodeksu własności intelektualnej.

Marki spółki Coyote System są znakami zastrzeżonymi (Nr 053373630 z dnia 26 lipca 2005 r.). Odtwarzanie i/lub używanie oraz wykorzystywanie w całości lub w części tych znaków zastrzeżonych jest zabronione.

System Coyote jest chroniony patentem na wynalazek we Francji: Nr rejestracji INPI: 06/00589 z dnia 23 stycznia 2006 r.

Obecne na stronie Coyote System odniesienia, linki do adresów innych stron nie powodują odpowiedzialności spółki Coyote System.